01/04/2020

Korona hastalarının virüs yükünü azaltmanın yolunu hamster gösterdi

Korona hastalarının virüs yükünü azaltmanın yolunu hamster gösterdi Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’nde Prof. Yuen Kwok-yung’un başkanlığındaki bir araştırmacı ekibi insanlarda ve hamsterlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) […]